Shop Mua Bán Game HSO giá rẻ
TĂNG GIÁ VÀNG PH LÊN : X200 CARD X280 ATM . AE MUA NHIỆT TÌNH NÀO ^^

✰ BOSS + PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH + DỊCH VỤ HSO

Mã Số 181 ( ĐÃ BÁN )


Mã Số 181 ( ĐÃ BÁN )

Sát thủ độc chuyên buôn lever 115
Đồ full 2 set +13 , vk +13 1 lỗ khảm , cánh yêu tinh +20 12% st độc ( gốc 2% st độc ) 6% nộ ( gốc 2% nộ ) 28 điểm khéo léo ( gốc 8 điểm khéo léo ) MAX ĐẸP , pet dơi max lever 29,99% max 128 điểm thể lực 100 điểm khéo léo 71 điểm sức mạnh , 274 điểm chiến trường , mề đay st dòng st độc dòng +1 kntc dòng thủ +6 , đã tẩy điểm khéo léo và thể lực => trâu , 53 hồi sinh , 5897 klvt tha hồ đập set stđ 125 +13 , tóc 50 ngọc sv2 :
Tk : thanchetkt113@gmail.com – gmail hđa xóa vv max ảo
Giá : 1m Tcsr - 1250k Card   (y)    
KHUYẾN MẠI : 1,300,000 VÀNG       => MUA NGAY <=

Bình Luận: