Shop Mua Bán Game HSO giá rẻ
TĂNG GIÁ VÀNG PH LÊN : X200 CARD X280 ATM . AE MUA NHIỆT TÌNH NÀO ^^

✰ BOSS + PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH + DỊCH VỤ HSO

Mã Số 222 ( ĐÃ BÁN )


Mã Số 222 ( ĐÃ BÁN )

Chiến binh lửa lever 72
Đồ ok , vk +10 , pet cú lever 15 chỉ số ổn , mề đay st dòng st lửa +1 , 34 hồi sinh , 2 lửa thiêng , 30 vé mở ly , 376 titan + 280 klvt , đã nâng cấp max hành trang , còn nhiều nl mđ , tóc 50 ngọc , còn 104 ngọc sv4 :
Tk : s3vivov7@cb.commax ảo
Giá : 110k Tcsr - 150k Card    (y)                 => MUA NGAY <=

Bình Luận: