Shop Mua Bán Game HSO giá rẻ
TĂNG GIÁ VÀNG PH LÊN : X200 CARD X280 ATM . AE MUA NHIỆT TÌNH NÀO ^^

✰ BOSS + PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH + DỊCH VỤ HSO

Mã Số 278 ( ĐÃ BÁN )


Mã Số 278 ( ĐÃ BÁN )

Pháp sư băng lever 88
Đồ vk +12 , gần full set sẵn 1 lỗ khảm , cánh chiến thần +9 3,8% nộ ( gốc 2% nộ ) +17 thể lực ( gốc +8 thể lực – MAX CHỈ SỐ ) , pet cú lever 20 chỉ số oke , mề đay cb dòng st băng , 688 hồi sinh , 660 titan + 384 klvt , tóc 100 ngọc , còn 21 ngọc sv2 :
Tk : 016374236150 – max ảo
Giá :  160k Tcsr - 220k Card    (y)                 => MUA NGAY <=

Bình Luận: