Shop Mua Bán Game HSO giá rẻ
HOT !!! TĂNG X GIÁ VÀNG 3 SV. RL CT X250 CARD X340 ATM PH X220 CARD X290 ATM. MUA 200K TRỞ LÊN KHUYẾN MẠI THÊM VÀNG ^^

✰ BOSS + PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH + DỊCH VỤ HSO

Mã Số 301 ( ĐÃ BÁN )


Mã Số 301 ( ĐÃ BÁN )

Sát thủ độc lever 93
Đồ vk +12 khảm 500 st bt , cánh yêu tinh +10 3% nộ 3% st độc – MAX CHỈ SỐ , pet cú lever 25 60 điểm thể lực , mề đay tím cb 4 dòng sát thương ẩn 7 +7 , còn 416 điểm chiến trường , 4 hồi sinh , 6 vé x2 vàng buôn , 438 titan , đã nâng cấp max hành trang , nhiều nl mề đay c3 , có vk psb 15 +13 chỉ số oke không khóa vào áo st 85 kl không khóa , rương có 2 mđ : mề st dòng st điện +1 và mề st dòng st độc dòng % pt +3 , có sẵn 3 đồ stđ 95 không khóa và khóa , 2 tóc 100 ngọc 1 tóc 50 ngọc sv4 :
Tk : motmotmot@poop.com.vnmax ảo
Giá : 350k Tcsr/Atm - 500k Card   (y)                 => MUA NGAY <=

Bình Luận: