Shop Mua Bán Game HSO giá rẻ
HOT !!! TĂNG X GIÁ VÀNG 3 SV. RL CT X250 CARD X340 ATM PH X220 CARD X290 ATM. MUA 200K TRỞ LÊN KHUYẾN MẠI THÊM VÀNG ^^

✰ BOSS + PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH + DỊCH VỤ HSO

Mã Số 309 ( ĐÃ BÁN )


Mã Số 309 ( ĐÃ BÁN )

Sát thủ độc đồ thủ tốt thích hợp buôn + lôi đài lever 95
Đồ vk +13 khảm 470 st bt sẵn 1 lỗ khảm , quần 3 lỗ khảm , nhẫn st độc khảm 3,45% cuồng phong , cánh yêu tinh +12 nộ 4,4% ( gốc nộ 2% ) 5% st độc ( gốc 3% st độc – MAX CHỈ SỐ ) +19 khéo léo ( gốc +7 khéo léo – gần Max chỉ số ) , pet cú lever 28 chỉ số oke 96 điểm thể lực , mề đay cam xt 3 dòng st dòng % chí mạng dòng % xuyên giáp combo 5,75% sẵn 1 lỗ khảm +6 , đã tẩy điểm thể lực , 11 vé k2 , 49 vé pb , 29 vé x2 vàng buôn , 16 bùa về làng , mề đay xt dòng st băng +3 trong hành trang , đã nâng cấp max hành trang , 780 titan + 1029 klvt , 2 nhẫn phòng thủ +13 chỉ số oke , 2 tóc 100 ngọc , đang ở bang có sói sv2 :
Tk : 09633898920 – 09 11 số max ảo
Giá : 460k Tcsr/Atm - 650k Card   (y)                 => MUA NGAY <=
Bình Luận: