Shop Mua Bán Game HSO giá rẻ
TĂNG GIÁ VÀNG PH LÊN : X200 CARD X280 ATM . AE MUA NHIỆT TÌNH NÀO ^^

✰ BOSS + PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH + DỊCH VỤ HSO

Mã Số 933 ( ĐÃ BÁN )

160.000 VNĐ

Mã Số 933 ( ĐÃ BÁN )

Chiến binh vật lý lever 85
Đồ vk +12 , mũ 85 +12 +3 lỗ , cánh rồng +5 3% nộ ( gốc 2% nộ ) +11 sức mạnh , pet cú lv21 cs 31 thể lực 17 khéo léo 14 sức mạnh , mề đay ps dòng st vật lý , 45 hồi sinh , 13 vé pb + 9 vé k2 , 118 bùa về làng , 34 x2 vàng buôn ( nhiều ) , 8 ncc c1 , 2 bình dầu , đã nâng cấp Max hành trang , 8 đục lv1 + 7 đục lv3 , còn chút nl mđ vàng , tóc 100 ngọc , còn 62 ngọc , đang ở bang CUA sói 1 tỷ sv1 :
Tk : l3ohoanganh@boy.com max ảo
Giá :  160k Tcsr/Atm - 220k Viettel   (y)    => MUA NGAY <=


Bình Luận: