Shop Mua Bán Game HSO giá rẻ
TĂNG GIÁ VÀNG PH LÊN : X200 CARD X280 ATM . AE MUA NHIỆT TÌNH NÀO ^^

✰ BOSS + PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH + DỊCH VỤ HSO

Mã Số 1023 ( ĐÃ BÁN )

2.030.000 VNĐ

Mã Số 1023 ( ĐÃ BÁN )

Sát thủ độc chuyên buôn lv125
Đồ 6 món +15 1 món +14 , vk +15 khảm 500 stas 15 trời giáng +1 lỗ , ĐỒ ĐANG MẶC TỔNG KHẢM : 20,64% hấp thụ 1,72% hồi phục 32,2% st chí mạng , cánh yêu tinh +21 12% stđ 2% thủ 27 khéo léo 7% máu 6,2% nộ ( gốc 2% nộ ) , 430 điểm CT , pet cú max lv29,99% cs max 128 thể lực 96 kl 84 sm , mề đay cam st 2 dòng st độc % stbt % giáp hắc ám % xuyên giáp +8 , đã tẩy điểm thể lực , 55 điểm tặng ngọc ( tặng được cho người khác 550 ngọc ) , 475 item CT , 1400 hs , 135 vé pb + 8 vé k2 , 829 tg , 176 lửa thiêng + 23 bình dầu , 8 sách exp , 26 vé giờ vàng , 106 bùa về làng , 7544 titan + 1438 klvt thoải mái đập đồ +13 , đã nâng cấp MAX hành trang , 95 đục lv1 + 62 đục lv2 + 7 đục lv3 , 5 tóc 100 ngọc + 2 tóc 50 ngọc , còn 668 ngọc sv4 :
Tk : hoangphu46196@gmail.com – gmail xóa vv max ảo
Giá :  2030k ATM - 2900k VIETTEL      
KHUYẾN MẠI : 3,600,000 VÀNG     => MUA NGAY <=Bình Luận: