Shop Mua Bán Game HSO giá rẻ
TĂNG GIÁ VÀNG PH LÊN : X200 CARD X280 ATM . AE MUA NHIỆT TÌNH NÀO ^^

✰ BOSS + PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH + DỊCH VỤ HSO

Mã Số 1024 ( ĐÃ BÁN )

160.000 VNĐ

Mã Số 1024 ( ĐÃ BÁN )

Pháp sư băng đi cướp lv82
Đồ vk +12 khảm 500 stas 15 trời giáng , đồ còn lại khảm như hình , cánh chiến thần +8 +16 tl – MAX , pet dơi lv10 cs 44 thể lực 19 kl 14 tt , mề đay ps dòng stb +1 , đã tẩy điểm tl , 33 hs , 740 tt + 517 klvt , 14 đbc , 2 ncc c1 , 9 vé pb + 3 vé k2 , 10 đục lv1 , có vài đồ psb không khóa trong rương , tóc 100 ngọc sv2 :
Tk : 0169490478max ảo
Giá :  160k ATM - 220k VIETTEL       => MUA NGAY <=


Bình Luận: