Shop Mua Bán Game HSO giá rẻ
HOT !!! TĂNG X GIÁ VÀNG 3 SV. RL CT X250 CARD X340 ATM PH X220 CARD X290 ATM. MUA 200K TRỞ LÊN KHUYẾN MẠI THÊM VÀNG ^^

✰ BOSS + PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH + DỊCH VỤ HSO

Mã Số 1044 ( ĐÃ BÁN )

320.000 VNĐ

Mã Số 1044 ( ĐÃ BÁN )

Chiến binh lửa thích hợp lôi đài , khu 6 lv93
Đồ vk +12 +1 lỗ , dc kntc +13 khảm 16,1% st cm , cánh rồng +7 3,4% nộ +13 sm , pet cú lv19,99% cs 45 thể lực , mề tím st +6 2d stl % thủ % stas % hồi máu ẩn 8 , tẩy điểm tl , 331 hs , 26 lửa , 50 vé pb , 72 rửa pk , 7 bình dầu , 2 sách exp , 6 vé k2 , 86 item ct , 18 đục lv1 + 11 đục lv2 + 13 đục lv3 , 110 bùa về làng , 921 tt + 792 klvt , MAX hành trang , có 2 mđ không khóa 1 mđ tím cb +4 dòng stl % hồi máu , rương có nhiều nl mđ vàng , 1 đá thạch anh c2 , còn 223 ngọc sv2 :
Tk : 07706060606 max ảo
Giá :  320k ATM - 450k VIETTEL       => MUA NGAY <=
Bình Luận: