Shop Mua Bán Game HSO giá rẻ
TĂNG GIÁ VÀNG PH LÊN : X200 CARD X280 ATM . AE MUA NHIỆT TÌNH NÀO ^^

✰ BOSS + PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH + DỊCH VỤ HSO

Mã Số 975 ( ĐÃ BÁN )

630.000 VNĐ

Mã Số 975 ( ĐÃ BÁN )

Sát thủ độc lever 117
Đồ vk +13 khảm 15 trời giáng 500 stas , quần +13 khảm 1,72% hồi phục , 2 nhẫn stđ +13 tổng khảm 32,2% st chí mạng , cánh quái thú +11 4,2% nộ ( gốc 2% nộ ) +17 sm , 322 điểm CT , pet dơi lv19,99% cs max 128 thể lực 57 kl 41 sm , mề đay xt 2 dòng st độc dòng % thủ % máu +1 kntc % stbt +7 , đã tẩy 300 điểm tl , 233 hsinh , 32 lửa thiêng , 8 bùa về làng , nhiều nl mđ xanh , đã nâng cấp MAX hành trang , 1667 titan ( nhiều ) + 159 klvt , 41 vé x2 vàng buôn , 18 rửa pk , 8 bình dầu , tóc 50 ngọc , đang ở bang LỘN sói 1 tỷ sv2 :
Tk : vuquang2001vjp@gmail.com – gmail xóa vv max ảo
Giá :  630k ATM - 900k VIETTEL  👍    => MUA NGAY <=
Bình Luận: