Shop Mua Bán Game HSO giá rẻ
TĂNG GIÁ VÀNG PH LÊN : X200 CARD X280 ATM . AE MUA NHIỆT TÌNH NÀO ^^

✰ BOSS + PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH + DỊCH VỤ HSO

Mã Số 1156 ( ĐÃ BÁN )

420.000 VNĐ

Mã Số 1156 ( ĐÃ BÁN )

Chiến binh lửa chuyên cướp lv99_Rồng Lửa
Nổi bật : vk +14 full +13 khảm ngon , cánh +10 4% nộ 2% stl +17 sm , pet cú max lv29,99% cs max 128 tl , mề cb +6 2d stl % stas có mđ cam +6 trong hành trang , tẩy điểm tl , 273 hs , 1148 tt , MAX hành trang , nhiều nl mđ cấp 3 , 4 tóc 100n + 1 tóc 50n …
Tk : zzbuon61zz@.promax ảo
Giá :  420k ATM - 600k VIETTEL         =>  MUA NGAY  <=



















Bình Luận: