Tất cả
Có đt xtđ 59 giày +14 pet dơi, vk +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 95 - giáp chicken vv
Đệ Tử:
560,000đ
Có 2 skill 11x , vk +13 đồ 13, cánh...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 119 - skill 11x
Đệ Tử: Không
600,000đ
Vk +13 đồ 12 13, cánh +14 6,8% nộ -...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 116 - có 1k4 điểm ct, cánh nộ 4%
Đệ Tử: Không
580,000đ
Có đt, vk +15 đồ +13, cánh +21 6,2%...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 125 - dame to, cánh +21
Đệ Tử:
1,160,000đ
Vk +15 găng +14 đồ +13 khảm oke, cá...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 120 - cánh +22 nộ 3%
Đệ Tử: Không
720,000đ
Có đt, vk +15 ngọc 4 đồ +13, cánh +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 99
Đệ Tử:
400,000đ
Vk +12 đồ 12, cánh +4 3,8% nộ - max...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 98
Đệ Tử: Không
120,000đ
Có đt mđ tím +6, vk +13 mũ +14 đồ 1...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 107
Đệ Tử:
440,000đ
Có đt, vk +12 đồ 12, cánh +12 4,4%...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 108
Đệ Tử:
460,000đ
Có đt, vk +13 đồ 12 13 đầy đủ, cánh...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 89
Đệ Tử:
300,000đ
Vk +13 đồ 12, cánh +7 3,4% nộ, 181đ...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 87
Đệ Tử: Không
200,000đ
Vk +13 đồ 12, cánh +7 3,4% nộ, pet...
Sever: Rồng Lửa
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 91
Đệ Tử: Không
160,000đ
Vk +13 đồ 12, cánh +8 3,6% nộ, pet...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 86
Đệ Tử: Không
160,000đ
Vk 12 đồ 12, cánh +6 3,2% nộ +13 kl...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 88 - mề cam +6 ngon
Đệ Tử: Không
200,000đ
Găng +12, cánh +4 2,8% nộ +12 tl –...
Sever: Kì Lân
Trường Phái: Chiến Binh
Level: 89
Đệ Tử: Không
160,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, vk +12 đồ 12, cánh +...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 97
Đệ Tử: Không
160,000đ
Vk +13 nhẫn +13, pet cú, 562 hs, 89...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 74 - lôi đài N1
Đệ Tử: Không
120,000đ
Có đt xtđ 75 xịn, vk +13 đồ 12 13,...
Sever: Nhân Mã
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 96
Đệ Tử:
280,000đ
Có đt pet dơi, đồ +10, cánh +3, pet...
Sever: Phượng Hoàng
Trường Phái: Xạ Thủ
Level: 85
Đệ Tử:
136,000đ
Cưỡi sói 1 tỉ, nhẫn +12, pet cú cs...
Sever: Chiến Thần
Trường Phái: Sát Thủ
Level: 82 - còn 83 ngọc
Đệ Tử: Không
160,000đ